Tin mới

  • 20 - 6 - 2012

    Báo cáo tình hình thực hiện luận văn của các nhóm.
    Xem thêm...

  • 08 - 6 - 2012

    Tổ chức hội đồng nghiệm thu NCKH SV.
    Xem thêm...

Liên hệ

Khoa CNTT trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Văn phòng Khoa C004
Email: vdhong2008@gmail.com

Phone: N/A
Fax: N/A

Chào mừng đến với trang chủ của thầy Hồng

Nội dung đang cập nhật, vui lòng quay lại sau hoặc đến diễn đàn của thầy để trao đổi thêm, link: forum.phongdaotao.com

Tài liệu các môn đã và đang dạy